CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA POLIKLINIKE LUG

A) PREGLEDI

 • Pregled lekara opšte prakse – 100 0dinara
 • Kontrolni pregled lekara opšte prakse (unutar mesec dana) – 600
 • Pregled lekara specijaliste interne medicine sa EKG-om – 2000
 • Kontrolni pregled interniste (unutar mesec dana) – 1500
 • Pregled profesora/docenta – 4200
 • Kontrolni pregled profesora/docenta – 3000
 • Kućna poseta interniste – 4000
 • Kućna poseta lekara opšte prakse – 3000
 • Kućna poseta medicinske sestre-tehničara nepokretnom bolesniku (obrada i nega) – 1800
 • Internistički komplet (pregled, EKG, TA, GL, TT, TV, savet o ishrani) – 3000

B) ULTRAZVUČNI PREGLEDI

 • Ultrazvuk stomaka (abdomena) – 2000 dinara
 • Ultrazvuk štitne žlezde – 2000
 • Ultrazvuk male karlice – 2000
 • Ultrazvuk urinarnog trakta – 2000
 • Ultrazvuk dojki – 3000
 • Ultrazvuk mekih tkiva – 3000
 • Ultrazvuk srca – 3000
 • Dopler karotida i ekstrakranijalnog dela a. vertebralis vrata – 3000
 • Dopler ultrazvuk arterija i vena ruku – 3000
 • Dopler ultrazvuk arterija i vena nogu – 3000
 • Dopler sonografija bubrežnih arterija sa pregledom bubrega – 3000

V) KARDIOLOGIJA

 • EKG bez opisa – 300 dinara
 • Pregled kardiologa sa EKG-om – 2800
 • Pregled kardiologa sa ultrazvukom – 3500
 • Pregled kardiologa sa ultrazvukom i EKG-om – 4000
 • Kontrolni pregled kardiologa (unutar mesec dana) – 2200
 • Kontrolni pregled kardiologa sa ultrazvukom (unutar mesec dana) – 3000
 • 24 satni Holter EKGa – 3000
 • 24 satni Holter krvnog pritiska – 2000
 • Pregled kardiologa sa Holterom EKGa – 3700
 • Pregled kardiologa sa Holterom krvnog pritiska – 3000

G) GASTROENTEROLOGIJA

 • Pregled gastroenterologa – 2700 dinara
 • Kontrolni pregled gastroenterologa (unutar mesec dana) – 2000
 • Gastroskopija – 4500
 • Gastroskopija u lokalnoj anesteziji – 6500
 • Kompletna kolonoskopija – 8000
 • Kolonoskopija sa anestezijom – 11000

D) PULMOLOGIJA

 • Pregled pulmologa – 2800 dinara
 • Kontrolni pregled gastroenterologa (unutar mesec dana) – 2000
 • Spirometrija – 1200
 • Inhalacija – 800
 • Davanje kiseonika – 500

Đ) ENDOKRINOLOGIJA

 • Pregled endokrinologa – 2800 dinara
 • Pregled endokrinologa sa ultrazvukom – 3400 dinara
 • Kontrolni pregled endokrinologa (unutar mesec dana) – 2000
 • Glikemija iz prsta – 200
 • Pregled nutricioniste sa određivanjem indeksa telesne mase i dijete – 3500
 • Kontrolni pregled nutricioniste (unutar 3 meseca) – 2200

E) UROLOGIJA

 • Pregled urologa – 2000 dinara
 • Pregled urologa sa ultrazvukom – 3400
 • Ultrazvuk testisa – 3000
 • Kontrolni pregled urologa (unutar mesec dana) –1600
 • Plasiranje ili zamena običnog urinarnog katetera – 1200
 • Plasiranje ili zamena silikonskog urinarnog katetera – 2000

Ž) REUMATOLOGIJA

 • Pregled reumatologa – 2800 dinara
 • Kontrolni pregled reumatologa (unutar mesec dana) – 2200
 • Muskuloskeletni ultrazvuk – 2000
 • Ultrazvuk i punkcija zgloba – 4000
 • Ultrazvuk i intraartikularna inekcija – 4000

Z) FIZIKALNA MEDICINA

 • Pregled fizijatra – 1600dinara
 • Kontrolni pregled fizijatra (unutar mesec dana) – 900
 • Elektroterapija:
 • Interferentne struje – 150
 • Dijadinamične i galvanske struje – 100
 • Laser – 200
 • Magnet – 150
 • Tens – 200
 • Ultrazvuk – 100
 • Ultrazvuk subakvalni – 100
 • Termoterapija:
 • Parafin – 100
 • Kriomasaža – 100
 • Kineziterapija:
 • Praćenje parametara (početne, kontrolne):
  • - Mere obima pokreta (MOP) zglobova – 100
  • - Mere obima muskulature – MOM – 100
  • - Manuelni mišićni test – MMT – 200
 • Vežbe sa hemiparezom – 500
 • Aktivne vežbe za S kičmu – 200
 • Aktivne vežbe za L-S kičmu – 200
 • Aktivne seg. vežbe – 100
 • Aktivne potporne seg. vežbe – 150
 • Vežbe u razboju i švedske lestve, obuka hoda uz pomagala – 150
 • Set usluga (fizukalni agensi,kinezi i radna terapija):
 • Neurološka rehabilitacija – 1500din.
 • Ortopedsko-traumatološka rehabilitacija – 1300
 • Reumatološka rehabilitacija
  • A) Sistemaska oboljenja – 1300
  • B) Segmentno oboljenje – 900
 • Radna terapija:
 • Održavanje ili jačanje mišićne snage – 100
 • Održavanje ili jačanje pokretljivosti – 100
 • Uvežbavanje grube i fine koordinacije pokreta – 200
 • Povećanje brzine i izdržljivosti pri izvođenju pokreta
 • Savladavanje kontraktura – potporna 150, – pasivna 200
 • Uvežbavanje perceptivnih funkcija (prostor, vreme, boje, oblici, veličine, težine) – 100
 • Uvežbavanje grafomotornih sposobnosti (pisanje, crtanje, precrtavanje) – 100
 • Uvežbavanje aktivnosti svakodnevnog života i aktivnosti samozbrinjavanja – 200
 • Obuka korišćenja funkcionalnih i korektivnih pomagala – 150
 • Uvežbavanje zaštitnih položaja – 100
 • Obuka transferima – 150
 • Obuka u korišćenju invalidskih kolica – 150
 • Obuka zaštitnim položajima i pokretima – 100
 • Podsticanje interesovanja i razvijanjei održavanje radnih navika – 100
 • Individualni rad – 200
 • Grupni rad – 150
 • Stimulisanje normalnog psihomotornog razvoja kod dece – 200
 • Mogućnost organizovanja grupnih i individualnih preventivnih i korektivnih vežbi kod dece (kifoza, skolioza, deformiteti stopala i sl.) – 150
 • Sredstva za rad – sprave za gornje ekstremitete, valjak i mašina za donje ekstremitete – 200
 • Edukativne naprave, kocke, slagalice – 200
 • Kreativne radionice (korišćenje najrazličitijih materijala i alata) – 200
 • Pasivne seg. vežbe – 200

Manuelna masaža:

 • A)Segmentna:
  • 10min. – 300dinara
  • 20min. – 600dinara
  • 30min. – 900dinara
 • B) Masaža celog tela – 1500dinara

I) NEUROPSIHIJATRIJA

 • Pregled neuropsihijatra – 2000 dinara
 • Kontrolni pregled neuropsihijatra (unutar mesec dana) – 1500
 • Procena kognitivnog statusa i demencije – 3600

J) HIRURGIJA

 • Pregled hirurga – 2200 dinara
 • Kontrolni pregled hirurga (unutar mesec dana) – 2000
 • Malo previjanje – 600
 • Srednje previjanje – 800
 • Veliko previjanje – 1200
 • Obrada rane – 2500
 • Skidanje konaca – 1000
 • Apscesi (incizija, lavaža, drenaža) – 5500
 • Pilonidalni sinus (incizija, lavaža, drenaža) – 8000
 • Uklanjanje kurjeg oka – 8000
 • Ablacija nokta u lokalnoj anesteziji – 10000
 • Urasto nokat – parcijalna resekcija nokatne ploče sa korenom – 14000
 • Aterom (na telu – manji od 2 cm) – 16000
 • Aterom (na telu) – 19000
 • Lipom (manji) u lokalnoj anesteziji – 19000
 • Lipom (veći) u lokalnoj anesteziji – 24000
 • Mladež u lokalu – 22000
 • Ekscizija drugih (manjih) TU promena na koži – 22000
 • Proktološki pregled sa anoskopijom – 3800
 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom – 2700
 • Dodatni specifični pregledi hirurga (RT) – 1000
 • Perianalni apsces (incizije) – 10000
 • Postavljanje gumica (podvezivanje) hemoroida po seansi – 5500
 • Rektoskopski pregled – 4500
 • Šivenje rane (do 4 šava) – 4000
 • Šivenje rane (preko 4 šava) – 7000
 • Šivenje rane-lice i glava – 7000
 • Clavus (žulj u lokalu) – 6000
 • Obrada male opekotine – 4000
 • Obrada velike opekotine – 7500
 • Vađenje krpelja sa pregledom – 1000

K) HEMATOLOGIJA

 • Pregled hematologa – 2800 dinara
 • Kontrolni pregled hematologa (unutar mesec dana) – 2200
 • Vađenje krvi za laboratorijsku analizu – 300

L) NEFROLOGIJA

 • Pregled nefrologa – 2800 dinara
 • Kontrolni pregled nefrologa (unutar mesec dana) – 2200

M) GINEKOLOGIJA

 • Ginekološki pregled – 2000
 • Kontrolni pregled specijaliste u ordinaciji (unutar mesec dana) – 1200
 • Ginekološki pregled plus ultrazvučni pregled – 4000
 • Uzimanje ginekološkog brisa – 400
 • Kolposkopija – 2000
 • Uklanjanje spirale – 2000
 • Aplikacija spirale (u cenu nije uključena cena spirale) – 2400

N) AKUŠERSTVO

 • Ultrazvuk trudnice – 4000
 • Pregled trudnice – 3000
 • Pregled + ultrazvuk trudnice – 5500

NJ) PRIMENA TERAPIJE

 • Davanje intramuskulane injekcije – 400 dinara
 • Davanje supkutane injekcije – 400
 • Davanje IV injekcije u ordinaciji – 600 dinara
 • Davanje intravenske infuzije – 1200
 • Davanje dugotrajne infuzije u ordinaciji (duže od sat vremena) 2000
 • AT zaštita – 1500
 • Inhalacija u ordinaciji – 600
 • Klizma u ordinaciji – 1500
 • Vađenje krvi za laboratorijsku analizu – 300
 • Sistematski pregled – 8000

O) ORTOPEDIJA

 • Ortopedski pregled – 4000
 • Kontrolni ortopedski pregled – 3000

More...